Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego Nr 8 w Białymstoku.UWAGA RODZICE

    Zgodnie z Ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym ,  żłobki zobowiązane są do przekazania

następujących informacji:

  1. Pesel dziecka
  2. Daty urodzenia rodziców
  3. Pesele rodziców
  4. Adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów rodziców.

      W związku z tym proszę rodziców o ewentualne zweryfikowanie danych (zwłaszcza numerów telefonów i  adresów poczty elektronicznej)  w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022r.    u dyrektora żłobka.

Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami: Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 619)), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Skip to content