SÓWKI to grupa 2,5 – 3 latków. Grupa liczy 24 dzieci. Nasze dzieci chodzą do żłobka drugi rok więc coraz lepiej się znają i nawiązują przyjaźnie. Dzieci serdecznie przyjmują swoich nowych kolegów jak i nowe koleżanki. Ten okres u dzieci charakteryzuje się dużą ciekawością świata. Przychodzą do żłobka bardzo chętnie, uczestniczą w rożnych zabawach i zajęciach. Panie opiekunki stosują w zajęciach wychowawczo dydaktycznych elementy Montessori , technikę aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss, metodę ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, metoda Weroniki Sherborne, metodę ćwiczeń, metodę zadań stawianych dziecku, metodę kierowania własną działalnością dziecka, metodę samodzielnych doświadczeń. Dzieci bardzo lubią wykonywać prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik. Chętnie uczą się wierszy, rymowanek i piosenek podpartych ruchem i tańcem. Wszystkie zajęcia prowadzone są w sali żłobkowej i na powietrzu. U Sówek Panie opiekunki szczególny robią nacisk na przyswajanie nawyków kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów. Sówki przygotowywane są do przejścia w nowy etap życia jakim jest przedszkole .Panie starają się by każdy dzień sprawiał dzieciom radość i żeby na twarzach wychowanków zawsze widoczny był uśmiech. Podstawa działalności grupy stanowi zabawa dzięki której dzieci zdobywają doświadczenie, wiadomości, umiejętności. Słowa Konfucjusza to zasada jaką kierują się Panie opiekunki „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól zrobić, a zrozumiem”

Skip to content