Grupa Liski to 2-3 latki. Nasze dzieci chętnie uczęszczają do żłobka, są pogodne, otwarte oraz aktywne podczas zabaw i zajęć. Liski bardzo lubią różnego rodzaju zajęcia sportowo-ruchowe oraz wspólne spacery. Bardzo łatwo przychodzi im nauka nowych piosenek, wierszyków i rymowanek. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne oraz chętnie nawiązują przyjaźnie między sobą. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami dydaktycznymi i muzycznymi. Łączymy naukę z zabawą przez co dzieci łatwiej zdobywają nowe umiejętności. Nasze dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z elementami języka angielskiego . Podczas pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy z następujących metod: Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana, Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa, Metody pracy z dziećmi oparte na bajkoterapii, Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss oraz Metody Pracy Klanza.

Skip to content